Εικαστικά

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων αναφέρονται αναλυτικά στην Υ. Α. Αριθμό. 21320/Δ2/ 05.03.2021 (ΦΕΚ 886, τ. Β)

 

Κατατακτήριες εξετάσεις κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών

Ύλη εξετάσεων για τη Β΄ Γυμνασίου

 1. Χρώμα από παρατήρηση-από σκέψη
  • Αναμίξεις χρωμάτων (παλέτα)
  • Η χρήση βασικών συμπληρωματικών
  • Αντίθετων – όμοιων χρωμάτων
  • Θερμών και ψυχρών
  • Χρήση διαφόρων υλικών για το χρώμα ( ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, τέμπερες, ακουαρέλα, ακρυλικά, παστέλ)
  • Τόνοι (χρωματική διαβάθμιση, κλίμακα)
 2. Σχέδιο
  • Το σημείο, η γραμμή, η μορφή
  • Το βάθος
  • Το μέγεθος
  • Η Τρίτη διάσταση (γεωμετρική προοπτική)
  • Απόδοση του χώρου
 3. Φωτοσκίαση στο χρώμα και στο σχέδιο
 4. Ο άνθρωπος
  • Σχεδίαση ανθρώπινης φιγούρας (αναλογίες, κίνηση)
  • Προσωπογραφία (χαρακτήρας, εκφραστικότητα)

Τρόπος εξέτασης

 1ο Θέμα (διάρκεια 3 ώρες)

Ζητείται από τους μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, να σχεδιάσουν ή να ζωγραφίσουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί από την επιτροπή. Το έργο μπορεί να είναι ασπρόμαυρο ή με χρώμα. Οι διαστάσεις του χαρτιού παρέχονται από το σχολείο και είναι 30*50 εκ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές ώστε όταν καταλήξουν στην τελική τους ιδέα να σχεδιάσουν/ζωγραφίσουν στην άλλη όψη του χαρτιού ( της σχεδιαστικής επιφάνειας).

Τα υλικά που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: ξυλομπογιές, χρώματα παστέλ, μολύβι, σβήστρα, ξύστρα, μαρκαδόροι ή ακουαρέλα. (80 μονάδες) με βαθμολογική βάση (40).

2ο Θέμα (διάρκεια 1 ώρα)

Γραπτή εξέταση: Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό.

(20 μονάδες)με βαθμολογική βάση (10).

Το άθροισμα των βαθμολογιών που θα συγκεντρώσουν και στα δύο θέματα θα αποτελέσει την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το (100).

 

Ύλη εξετάσεων για τη Γ΄ Γυμνασίου

 1. Σχέδιο
  • Σύγκριση σχημάτων, μεγεθών και οι σχέσεις που διαμορφώνουν μεταξύ τους
  • Τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο
  • Φωτοσκίαση, απόδοση του όγκου στο χώρο
  • Τονική κλίμακα
  • Διαβαθμίσεις του τόνου
  • Χρήση διάφορων υλικών για το σχέδιο (μολύβι, γραφίτης, κάρβουνο)
 2. Χρώμα
  • Βασικά-δευτερογενή χρώματα
  • Συμπληρωματικά χρώματα
  • Θερμά-ψυχρά
  • Αρμονίες-αντιθέσεις
  • Αναμίξεις χρωμάτων με άσπρο και μαύρο
  • Χρήση υλικών για το χρώμα (μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, τέμπερες, ακρυλικά, παστέλ, ακουαρέλες, ακρυλικά)
  • Οι ιδιότητες των χρωμάτων στο χώρο (αποχρώσεις, φωτεινότητα, ένταση)
 3. Προοπτική
  • Σχεδιαστική μέθοδος προοπτικής εξωτερικού και εσωτερικού χώρου με ένα σημείο φυγής
  • Απόδοση της τρίτης διάστασης στη σχεδιαστική επιφάνεια (βάθος)
  • Ατμοσφαιρική προοπτική. Αξιοποίηση της χρωματικής θεωρίας για την απόδοση του βάθους
 4. Συνθέσεις
  • Ανάλυση έργων τέχνης (τεχνοτροπίες, καλλιτέχνες, γνώση υλικών διάφορων πολιτισμών)
  • Σύνθεση απόδοση, τρόπος οργάνωσης, συνοχή, νοητά σχήματα, τοποθέτηση, διάταξη, κατεύθυνση, επανάληψη
  • Συνθέσεις με χρώμα από παρατήρηση

Τρόπος εξέτασης

 1ο Θέμα (διάρκεια 3 ώρες)

Ζητείται από τους μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, να σχεδιάσουν ή να ζωγραφίσουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί από την επιτροπή. Το έργο μπορεί να είναι ασπρόμαυρο ή με χρώμα. Οι διαστάσεις του χαρτιού παρέχονται από το σχολείο και είναι 30*50 εκ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές ώστε όταν καταλήξουν στην τελική τους ιδέα να σχεδιάσουν/ζωγραφίσουν στην άλλη όψη του χαρτιού ( της σχεδιαστικής επιφάνειας).

Τα υλικά που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: ξυλομπογιές, χρώματα παστέλ, μολύβι, σβήστρα, ξύστρα, μαρκαδόροι ή ακουαρέλα. (80 μονάδες) με βαθμολογική βάση (40).

2ο Θέμα (διάρκεια 1 ώρα)

Γραπτή εξέταση: Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό.

(20 μονάδες)με βαθμολογική βάση (10).

Το άθροισμα των βαθμολογιών που θα συγκεντρώσουν και στα δύο θέματα θα αποτελέσει την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το (100).

 

Ύλη εξετάσεων για τη Α΄ Λυκείου

 1. Το φως και οι σκιές
  • Απόδοση για την αίσθηση του βάθους, όγκου, πλαστικότητας
  • Τονική κλίμακα
  • Τονικές αρμονίες-αντιθέσεις
  • Η φωτοσκίαση από απόσταση, το ανάγλυφο, η ποιότητα του φωτός
 2. Όγκος
  • Η Οπτική αντίληψη του όγκου (σχήμα, θέση, απόδοση των φυσικών διαστάσεων)
  • Απόδοση της τρίτης διάστασης
  • Ο όγκος μέσα από τον τόνο και το χρώμα
  • Σχεδίαση απλών γεωμετρικών στερεών
 3. Ο χώρος και το βάθος
  • Πώς προσδιορίζεται ο χώρος και το βάθος στη ζωγραφική επιφάνεια
  • Η κίνηση στην τέχνη
  • Η δομή και η σύνθεση του έργου

Τρόπος εξέτασης

1ο Θέμα (διάρκεια 3 ώρες)

Ζητείται από τους μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, να σχεδιάσουν ή να ζωγραφίσουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί από την επιτροπή. Το έργο μπορεί να είναι ασπρόμαυρο ή με χρώμα. Οι διαστάσεις του χαρτιού παρέχονται από το σχολείο και είναι 30*50 εκ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές ώστε όταν καταλήξουν στην τελική τους ιδέα να σχεδιάσουν/ζωγραφίσουν στην άλλη όψη του χαρτιού ( της σχεδιαστικής επιφάνειας).

Τα υλικά που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: ξυλομπογιές, χρώματα παστέλ, μολύβι, σβήστρα, ξύστρα, μαρκαδόροι ή ακουαρέλα. (80 μονάδες) με βαθμολογική βάση (40).

2ο Θέμα (διάρκεια 1 ώρα)

Γραπτή εξέταση: Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό.

(20 μονάδες)με βαθμολογική βάση (10).

Το άθροισμα των βαθμολογιών που θα συγκεντρώσουν και στα δύο θέματα θα αποτελέσει την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το (100).

 

Ύλη εξετάσεων για τη Β΄ Λυκείου

1)Βασικές σχεδιαστικές γνώσεις:

 • Σύνθεση εκ του φυσικού, μετρικές σχέσεις,  αναλογίες και φωτοσκίαση.
 • Ικανότητα στη σχεδίαση αντικειμένων, ανθρώπινου σώματος προσώπου και  τοπίου, εκ του φυσικού και με την φαντασία.

2)Βασικές γνώσεις χρωματικής θεωρίας:

 • Χρωματικός κύκλος,   βασικά, σύνθετα και  συμπληρωματικά χρώματα).
 • Χρήση του χρώματος σαν εκφραστικό μέσο και γνώση των βασικών    υλικών και τεχνικών του χρώματος (υδατοδιαλυτά  χρώματα, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, παστέλ)
 • Σύνθεση εκ του φυσικού με χρώμα.

Τρόπος εξέτασης

Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.

Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.