Ιστορία Σχολείου

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης είναι το 6ο Καλλιτεχνικό Σχολείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Το ΦΕΚ δημιουργίας του είναι το:  ΦΕΚ 2786/ τ. Β΄/ 13-07-2018. Το πρώτο σχολικό έτος λειτουργίας του είναι το σχολικό έτος 2018-2019. Λειτούργησε μόνο με την Α΄τάξη Γυμνασίου και 25 μαθητές. Κατά το σχολικό έτος 2019- 2020 λειτούργησαν η  Α΄ τάξη Γυμνασίου με δύο τμήματα Γενικής Παιδείας και η Β΄ Γυμνασίου με ένα τμήμα Γενικής Παιδείας. Στο  σχολείο μας φοιτούν 57 μαθητές.

Λειτουργούν τρεις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις για κάθε τάξη:  1)  Η καλλιτεχνική κατεύθυνση Εικαστικών, 2) η καλλιτεχνική κατεύθυνση Θεάτρου- κινηματογράφου, 3) η καλλιτεχνική κατεύθυνση Χορού.

Αντίστοιχα λειτουργούν τρία εργαστήρια:  εργαστήρι Θεάτρου, εργαστήρι εικαστικών, εργαστήρι χορού. Παράλληλα οργανώθηκε εργαστήρι Κινηματογράφου.

Το σχολείο μας στεγάζεται στο καινούργιο διδακτήριο του οικισμού του Ν. Κλείτου. Ο οικισμός Ν. Κλείτου απέχει από την πόλη της Κοζάνης 6,5 χιλιόμετρα.