Ιστορία Σχολείου

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης είναι το 6ο Καλλιτεχνικό Σχολείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Το ΦΕΚ δημιουργίας του είναι το:  ΦΕΚ 2786/ τ. Β΄/ 13-07-2018. Το πρώτο σχολικό έτος λειτουργίας του είναι το σχολικό έτος 2018-2019. Λειτούργησε μόνο με την Α΄τάξη Γυμνασίου και 25 μαθητές.

Κατά το σχολικό έτος 2023- 2023 λειτουργούν 2 τμήματα σε κάθε τάξη του Γυμνασίου και 1 τμήμα σε κάθε τάξη του Λυκείου. Στο  σχολείο μας φοιτούν 157 μαθητές.

Λειτουργούν τρεις Καλλιτεχνικές Κατευθύνσεις για κάθε τάξη:  1)  Η καλλιτεχνική κατεύθυνση Εικαστικών, 2) η καλλιτεχνική κατεύθυνση Θεάτρου- κινηματογράφου, 3) η καλλιτεχνική κατεύθυνση Χορού.

Αντίστοιχα λειτουργούν τρία εργαστήρια:  εργαστήρι Θεάτρου, εργαστήρι Θεάτρου/Κινηματογράφου, δύο εργαστήρια Εικαστικών, δύο εργαστήρια Χορού.

Το σχολείο μας στεγάζεται στο καινούργιο διδακτήριο του οικισμού του Ν. Κλείτου. Ο οικισμός Ν. Κλείτου απέχει από την πόλη της Κοζάνης 6,5 χιλιόμετρα.