Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τίτλος:   Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης

Ταχ. Διεύθυνση:   Ν. Κλείτος Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Τηλέφωνο:  2461099875

Τηλεομοιοτυπία (FAX): 2461099875

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  (e-mail): mail@gym-kall-kozan.koz.sch.gr

Ιστότοπος (Site): http://gym-kall-kozan.koz.sch.gr/wordpress/