Χορός

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων αναφέρονται αναλυτικά στην Υ. Α. Αριθμό. 21320/Δ2/ 05.03.2021 (ΦΕΚ 886, τ. Β)

 

Κατατακτήριες εξετάσεις κατεύθυνσης Χορού

Ύλη εξετάσεων Β’ και Γ’ Γυμνασίου για τον κλασικό χορό:

 Βασικές θέσεις χεριών και ποδιών, Plie, Tendu, Rond de Jambe a terre, Frappe, Grand Battement στην μπάρα. Αdage, Petit allegro, Pirouettes στο κέντρο.

 

 Ύλη εξετάσεων Β’ και Γ’ Γυμνασίου για τον σύγχρονο χορό:

Βασικές ασκήσεις στο πάτωμα: curves, αιωρήσεις χεριών και ποδιών, streching κορμού. 

Ασκήσεις στο κέντρο και τον χώρο: βήματα, τρέξιμο, πηδήματα, στροφές, περιστροφές και στα τρία επίπεδα (χαμηλό, μεσαίο, ψηλό), αιωρήσεις, πτώσεις, curves, εναλλαγές στη δυναμική κινήσεων και δομημένος αυτοσχεδιασμός.

 

 Ύλη εξετάσεων για την Α’ και Β΄Λυκείου

  1.  Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο μέσο.
  2.  Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό (στο πλαίσιο της ύλης που αναφέρεται παραπάνω) καθ’ υπόδειξη του εξεταστή/χορευτή.
  3.  Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).

 

Ύλη εξετάσεων Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’  και Β’ Λυκείου για τον παραδοσιακό χορό:

Ρυθμός-κινήσεις σε βασικούς παραδοσιακούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 21320/Δ2 Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων, άρθρο 7 η ύλη για την Κατεύθυνση Χορού για κατατακτήριες Β΄ Λυκείου είναι η εξής:

Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο μέσο.

Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό καθ’ υπόδειξη του εξεταστή / χορευτή.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που διαλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α θέμα: 60, Β θέμα: 30, Γ θέμα: 10.