Εικαστικά

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων αναφέρονται αναλυτικά στην Υ. Α. Αριθμό. 21320/Δ2/ 05.03.2021 (ΦΕΚ 886, τ. Β)

 

Κατατακτήριες εξετάσεις κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών

Ύλη εξετάσεων για τη Β΄ Γυμνασίου

 • Χρωματικές κλίμακες
 • Βασικά Χρώματα – Συμπληρωματικά χρώματα – Αποχρώσεις
 • θερμά – ψυχρά χρώματα
 • Οικογένειες χρωμάτων
 • Τονικές κλίμακες
 • Σύνθεση
 • Σημείο, Γραμμή, Σχήμα, Κατεύθυνση, Τόνος, Χρώμα, Υφή, Κλίμακα, Αντίθεση
 • Ρυθμός
 • Οπτική ζυγαριά
 • Εισαγωγή στο ελεύθερο σχέδιο
 • Φως – Σκιά
 • Μεταφορά σχεδίου με χρησιμοποίηση Κάναβου
 • Μορφοποίηση

Τρόπος εξέτασης

 1ο Θέμα (διάρκεια 3 ώρες)

Ζητείται από τους μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, να σχεδιάσουν ή να ζωγραφίσουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί από την επιτροπή. Το έργο μπορεί να είναι ασπρόμαυρο ή με χρώμα. Οι διαστάσεις του χαρτιού παρέχονται από το σχολείο και είναι 30*50 εκ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές ώστε όταν καταλήξουν στην τελική τους ιδέα να σχεδιάσουν/ζωγραφίσουν στην άλλη όψη του χαρτιού ( της σχεδιαστικής επιφάνειας).

Τα υλικά που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: ξυλομπογιές, χρώματα παστέλ, μολύβι, σβήστρα, ξύστρα, μαρκαδόροι ή ακουαρέλα. (80 μονάδες) με βαθμολογική βάση (40).

2ο Θέμα (διάρκεια 1 ώρα)

Γραπτή εξέταση: Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό. (20 μονάδες)με βαθμολογική βάση (10).

Το άθροισμα των βαθμολογιών που θα συγκεντρώσουν και στα δύο θέματα θα αποτελέσει την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το (100).

 

Ύλη εξετάσεων για τη Γ΄ Γυμνασίου

Α. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 1. Ελεύθερο σχέδιο
 2. Τονική κλίμακα
 3. Μέγεθος -Αναλογίες-κλίμακες
 4. Κάνναβος: μεγέθυνση
 5. Τα υλικά του ελευθέρου σχεδίου και οι τεχνικές του (είδη μολυβιών, γόμα μολυβιού, γόμα

κάρβουνου, μαρκαδόρος)

Β. ΧΡΩΜΑ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

 1. Τα υλικά του χρώματος και οι τεχνικές τους (ξυλομπογιές, παστέλ, ακουαρέλες, τέμπερες)

Γ. Διακόσμηση εσωτερικών χώρων-σκηνικά

 1. Σχεδιασμός εσωτερικού δωματίου με προοπτική

Δ. ΥΦΗ

 1. Ματιέρες
 2. Υφές

Ε. ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

 1. Η ανθρώπινη μορφή, αναλογίες, μελέτη λειτουργίας αρθρώσεων γρήγορα σκίτσα από μοντέλο, το ανθρώπινο σώμα μέσα στον χώρο.
 2. Σχεδιαστική μέθοδος της προοπτικής με ένα σημείο φυγής
 3. Σχεδιαστική μέθοδος της προοπτικής με δύο σημεία φυγής
 4. Μορφοποίηση, Μεταμόρφωση, Ρυθμό, Αντίθεση: Αναφορά στον ESCHER.

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 1. Αφηρημένο έργο
 2. Σύνθεση του έργου: Έμφαση στοιχείων, Αντίθεση χρωμάτων, Ισορροπία χρωμάτων

 

Τρόπος εξέτασης

 1ο Θέμα (διάρκεια 3 ώρες)

Ζητείται από τους μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, να σχεδιάσουν ή να ζωγραφίσουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί από την επιτροπή. Το έργο μπορεί να είναι ασπρόμαυρο ή με χρώμα. Οι διαστάσεις του χαρτιού παρέχονται από το σχολείο και είναι 30*50 εκ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές ώστε όταν καταλήξουν στην τελική τους ιδέα να σχεδιάσουν/ζωγραφίσουν στην άλλη όψη του χαρτιού ( της σχεδιαστικής επιφάνειας).

Τα υλικά που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: ξυλομπογιές, χρώματα παστέλ, μολύβι, σβήστρα, ξύστρα, μαρκαδόροι ή ακουαρέλα. (80 μονάδες) με βαθμολογική βάση (40).

2ο Θέμα (διάρκεια 1 ώρα)

Γραπτή εξέταση: Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό. (20 μονάδες)με βαθμολογική βάση (10).

Το άθροισμα των βαθμολογιών που θα συγκεντρώσουν και στα δύο θέματα θα αποτελέσει την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το (100).

 

Ύλη εξετάσεων για τη Α΄ Λυκείου

Α. ΜΟΡΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Το φως και οι φωτοσκιάσεις 
 • Ο όγκος μέσα από τον τόνο και το χρώμα 
 • Ο χώρος και το βάθος:
 • Απόδοση του όγκου με χρώμα χωρίς τη χρήση μαύρου
 • Τεχνικές  σχεδίασης με μολύβια 2Β-4Β, κάρβουνο
 • Σκίτσα εκ του φυσικού
 • Σχεδίαση  συνθέσεων εκ του φυσικού  και από τη μνήμη με τους παρακάτω στόχους:
  • Τοποθέτηση
  • σύγκριση  αναλογιών των μεγεθών
  • τονικοτήτων
  • κλίσεις γραμμών
 • Απόδοση των όγκων των αντικειμένων από παρατήρηση εκ του φυσικού και από τη μνήμη με την μέθοδο της φωτοσκίασης και  της  προοπτικής.
 • Σχέσεις των χρωμάτων: αντίθετες,  συγγενικές, αρμόνικες.
 • Ζωγραφική εκ του φυσικού  σπουδών:  νεκρή φύση,  προσωπογραφία
 1. Δομή και Σύνθεση: Εφαρμογή των παρακάτω ειδών σύνθεσης σε δοσμένο ζωγραφικό θέμα:
 • συμμετρική σύνθεση
 • ασύμμετρη σύνθεση
 • τριγωνική σύνθεση
 • διαγώνια σύνθεση
 • σύνθεση με επανάληψη
 • Σύνθεση με βάση την υπερβολή της κλίμακας
 • Ισορροπία των μορφικών και χρωματικών στοιχείων.
 • Δυναμική σύνθεση, αρμονική σύνθεση, σύνθεση με επαναληπτικά στοιχεία
 • Αντιθέσεις
 • Ανασύνθεση  από έργα μεγάλων ζωγράφων από την Αναγέννηση έως την μοντέρνα τέχνη του 20ού αιώνα

Τρόπος εξέτασης

1ο Θέμα (διάρκεια 3 ώρες)

Ζητείται από τους μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, να σχεδιάσουν ή να ζωγραφίσουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί από την επιτροπή. Το έργο μπορεί να είναι ασπρόμαυρο ή με χρώμα. Οι διαστάσεις του χαρτιού παρέχονται από το σχολείο και είναι 30*50 εκ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές ώστε όταν καταλήξουν στην τελική τους ιδέα να σχεδιάσουν/ζωγραφίσουν στην άλλη όψη του χαρτιού ( της σχεδιαστικής επιφάνειας).

Τα υλικά που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: ξυλομπογιές, χρώματα παστέλ, μολύβι, σβήστρα, ξύστρα, μαρκαδόροι ή ακουαρέλα. (80 μονάδες) με βαθμολογική βάση (40).

2ο Θέμα (διάρκεια 1 ώρα)

Γραπτή εξέταση: Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό. (20 μονάδες) με βαθμολογική βάση (10).

Το άθροισμα των βαθμολογιών που θα συγκεντρώσουν και στα δύο θέματα θα αποτελέσει την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το (100).

 

Ύλη εξετάσεων για τη Β΄ Λυκείου

ΖΩΓΡΦΙΚΗ

Α.ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 2-3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ: 

 1. τη σωστή τοποθέτηση στο χαρτί,
 2. την απόδοση των σωστών αναλογιών και κλίσεων,
 3. την απόδοση των τονικών διαβαθμίσεων: 6 τόνοι + άσπρο

Β. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ&ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. με την τεχνική γκριζαιγ (άσπρο + μαύρο και τις αποχρώσεις τους + κολλάζ με εφημερίδα Ή άσπρο + μαύρο + ώχρα και τις αποχρώσεις τους + κολλάζ με εφημερίδα)
 2. χρήση 2 συμπληρωματικών χρωμάτων (πράσινο, πορτοκαλί, μωβ) και τις αποχρώσεις του με άσπρο
 3. σύνθεση συμμετρική και ασύμμετρη
 4. συμβολική και αλληγορική σύνθεση

Γ. ΣΚΙΤΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΙΓΟΥΡΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

Δ. ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ:

μολύβια και των υλικών της ζωγραφικής( πινέλα, υδατοδιαλυτά χρώματα, παλέτα).

Τρόπος εξέτασης

Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.

Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.