Επίσκεψη εκπροσώπων του οργανισμού Perfect Project στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ KA1 από την Πολωνία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με τον οργανισμό Perfect Project στην πόλη Bialystok Πολωνία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ KA1, η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας θα υποδεχτεί ομάδες μαθητών και καθηγητών στις αρχές Ιουνίου, τον Σεπτέμβριο και την άνοιξη του 2023 με σκοπό να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και να γνωρίσουν τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της περιοχής μας.
Εκπρόσωποι του οργανισμού και εκπαιδευτικού ιδρύματος της Πολωνίας επισκέφτηκαν την περιοχή μας από τις 4 Απριλίου έως τις 8 Απριλίου 2022 με σκοπό να συζητήσουμε και να προγραμματίσουμε καλύτερα τις επισκέψεις των μαθητών και εκπαιδευτικών που θα ακολουθήσουν. Στην αρχική αυτή επίσκεψη συμμετείχαν οι παρακάτω:
1. Grzegorz Orlowski – Chairman of the Board – Perfect Project LLC
2. Edyta Kulbacka – Erasmus+ projects and local funds Coordinator
3. Miroslaw Sobczyk, School Director
Η επίσκεψή τους πραγματοποιείται στο πλαίσιο εγκεκριμένου Διαπιστευμένου Σχεδίου κινητικότητας Erasmus+ του οργανισμού Perfect Project από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού προγραμμάτων Erasmus+ στην Πολωνία. Η επίσκεψή τους αποτελεί προπαρασκευαστική επίσκεψη προκειμένου να γνωρίσουν την περιοχή μας, τα πολιτιστικά και ιστορικά της χαρακτηριστικά και να επισκεφτούν σχολικές μονάδες, έτσι ώστε να προγραμματιστούν με αποτελεσματικό τρόπο οι επισκέψεις των ομάδων μαθητών και καθηγητών το επόμενο διάστημα. Η πρώτη ομάδα αποτελούμενη από μαθητές ηλικίας 14-15 ετών αναμένεται στην περιοχή μας στις 30.05.2022 και η δεύτερη ομάδα, που θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς, θα επισκεφθεί την περιοχή μας τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Author: gymkkoz