Χαρακτική εκτύπωση με πρέσα σε δυο μήτρες

Η Χαρακτική αποτελεί μια μορφή τέχνης, κατά την οποία ο δημιουργός χαράσσει ένα σχέδιο πάνω σε μια επιφάνεια (λινόλεουμ). Η επιφάνεια αυτή στη συνέχεια καλύπτεται με μελάνι και πιέζεται επάνω σε χαρτί. Αυτά τα χαρτιά ονομάζονται αντίτυπα. Η διαδικασία αυτή έχει τη δυνατότητα να δώσει πολλά αντίτυπα και να μη χαλάσει η μήτρα.

Μια δουλειά που έγινε στο καλλιτεχνικό σχολείο Κοζάνης στα πλαίσια του μαθήματος της Χαρακτικής από την Α και Β Λυκείου των εικαστικών τμημάτων με υπεύθυνη καθηγήτρια εικαστικών την κ Νένα Γεωργιάδου

Author: gymkkoz