Θέατρο – Κινηματογράφος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

 

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων αναφέρονται αναλυτικά στην Υ. Α. Αριθμό. 21320/Δ2/ 05.03.2021 (ΦΕΚ 886, τ. Β)

Κατατακτήριες εξετάσεις κατεύθυνσης Θέατρο – Κινηματογράφος

Ύλη εξετάσεων για τη Β΄ Γυμνασίου

  • Απόδοση- Ανάγνωση κειµένου (ποιητικού, θεατρικού) από τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της  Α’ Γυµνασίου. Θα αξιολογηθεί η ικανότητα κατανόησης του κειµένου, η θεατρική του απόδοση και η ορθοφωνία του εξεταζόµενου (το κείµενο θα έχει προετοιµαστεί από τον υποψήφιο).             
  • Αυτοσχεδιασµός πάνω στο κείµενο της ανάγνωσης ή σε θέµα που θα επιλέξει η Επιτροπή (οι συνθήκες του αυτοσχεδιασµού θα δοθούν από την Επιτροπή την ώρα της εξέτασης).
  • Δηµιουργία σεναρίου (γραπτό κείµενο 200 λέξεων περίπου) µε αφορµή 3 φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο περίπου 9 φωτογραφιών που θα δοθούν από την Επιτροπή.  

Ύλη εξετάσεων για τη Γ΄ Γυμνασίου

  • Απόδοση κειµένου (θεατρικό ή ποιητικό ) από τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β’ Γυµνασίου. Θα αξιολογηθεί η ικανότητα κατανόησης του κειµένου, η θεατρική του απόδοση και η ορθοφωνία του εξεταζόµενου (το κείµενο θα έχει προετοιµαστεί από τον υποψήφιο).
  • Αυτοσχεδιασµός πάνω στο κείµενο της ανάγνωσης ή σε θέµα που θα επιλέξει η Επιτροπή (οι συνθήκες του αυτοσχεδιασµού θα δοθούν από την Επιτροπή την ώρα της εξέτασης).
  • Δηµιουργία σεναρίου (γραπτό κείµενο 200 λέξεων περίπου) µε αφορµή 3 φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο περίπου 9 φωτογραφιών που θα δοθούν από την Επιτροπή

Ύλη εξετάσεων για τη Α΄Λυκείου

  • Απόδοση µονολόγου από την Ελένη του Ευριπίδη ή αποσπάσµατος από τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ’ Γυµνασίου. Θα αξιολογηθεί η ικανότητα κατανόησης του κειµένου, η θεατρική του απόδοση και η ορθοφωνία του εξεταζόµενου (το κείµενο θα έχει προετοιµαστεί από τον υποψήφιο).
  • Αυτοσχεδιασµός πάνω στον µονόλογο/απόσπασµα ή σε θέµα που θα επιλέξει η Επιτροπή (οι συνθήκες του αυτοσχεδιασµού θα δοθούν από την Επιτροπή την ώρα της εξέτασης).
  • Δηµιουργία σεναρίου (γραπτό κείµενο 300 λέξεων περίπου) µε αφορµή 3 φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο περίπου 9 φωτογραφιών που θα δοθούν από την Επιτροπή.